Какво означава думата...

Дума ли е брома?

Какво означава думата брома?

бро`мът, бро`ма, само +ед., +м. +Спец. Химически елемент — тежка червено-кафява течност с остра задушлива миризма, която има приложение в медицината.

AI тълкуване

ново