Какво означава думата...

Дума ли е бронелист?

Какво означава думата бронелист?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново