Какво означава думата...

Дума ли е бронелиста?

Какво означава думата бронелиста?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново