Какво означава думата...

Дума ли е бронелистът?

Какво означава думата бронелистът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново