Какво означава думата...

Дума ли е бронза?

Какво означава думата бронза?

бро`нзът, бро`нза, само +ед., +м.
#1 Сплав от мед и калай или олово със златистокафяв цвят. Статуя от бронз.
#2 Прах или боя от тая сплав.
+прил. [[бро`нзов]], бро`нзова, бро`нзово, +мн. бро`нзови. Бронзова фигурка. Бронзов медал.

AI тълкуване

ново