Какво означава думата...

Дума ли е брусът?

Какво означава думата брусът?

бру`сът, бру`са, +мн. бру`сове, два) бру`са, +м.
#1 Специален камък за точене на ножове и други сечива.
#2 +Диал. Четвъртито парче от сланина или сирене. Брус сланина. Брус сирене.

AI тълкуване

ново