Какво означава думата...

Дума ли е бръмбаргейтът?

Какво означава думата бръмбаргейтът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново