Какво означава думата...

Дума ли е брънч?

Какво означава думата брънч?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново