Какво означава думата...

Дума ли е брънчове?

AI тълкуване

ново

Какво означава думата брънчове?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"