Какво означава думата...

Дума ли е брънчовете?

Какво означава думата брънчовете?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново