Какво означава думата...

Дума ли е брънчът?

Какво означава думата брънчът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново