Какво означава думата...

Дума ли е брязове?

Какво означава думата брязове?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново