Какво означава думата...

Дума ли е брястът?

Какво означава думата брястът?

бря`стът, бря`ста, +мн. бря`стове, два) бря`ста, +м. Широколистно клонесто дърво с твърда, трайна и тежка дървесина, която се употребява за мебели и дървен материал.
+прил. [[бря`стов]], бря`стова, бря`стово, +мн. бря`стови.

AI тълкуване

ново