Какво означава думата...

Дума ли е букмарка?

Какво означава думата букмарка?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново