Какво означава думата...

Дума ли е букмаркове?

Какво означава думата букмаркове?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново