Какво означава думата...

Дума ли е букмарковете?

Какво означава думата букмарковете?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново