Какво означава думата...

Дума ли е букмаркът?

Какво означава думата букмаркът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново