Какво означава думата...

Дума ли е бумове?

Какво означава думата бумове?

+междум. За подражаване на звука на гърмеж, изстрел или на подобен звук.
----
бу`мът, бу`ма, само +ед., +м. Сензация, популярност, шум; бързо покачване на интереса. Филмът предизвика истински бум.
* Бум на цените. — +Разг. Бързо покачване на цените на стоките.

AI тълкуване

ново