Какво означава думата...

Дума ли е бундестимът?

Какво означава думата бундестимът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново