Какво означава думата...

Дума ли е буса?

Какво означава думата буса?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново