Какво означава думата...

Дума ли е бусът?

Какво означава думата бусът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново