Какво означава думата...

Дума ли е бута?

Какво означава думата бута?

бу`тът, бу`та, +мн. бу`тове, два) бу`та, +м.
#1 Част от крака на животно или птица — от коляното до хълбока.
#2 +Разг. Бедрото на човек.
+същ. +умал. [[бу`тче]], +мн. бу`тчета, +ср. в 1 знач.).

AI тълкуване

ново