Какво означава думата...

Дума ли е валц?

Какво означава думата валц?

ва`лцът, ва`лца, +мн. ва`лцове, два) ва`лца, +м. +Спец. Цилиндрична машинна част, която се върти около оста си.
+прил. [[ва`лцов]], ва`лцова, ва`лцово, +мн. ва`лцови. Валцова машина.

AI тълкуване

ново