Какво означава думата...

Дума ли е вампове?

Какво означава думата вампове?

+неизм.
* Жена вамп. — Съблазнителна жена, която използва прелестите си да експлоатира мъжете.

AI тълкуване

ново