Какво означава думата...

Дума ли е вампът?

Какво означава думата вампът?

+неизм.
* Жена вамп. — Съблазнителна жена, която използва прелестите си да експлоатира мъжете.

AI тълкуване

ново