Какво означава думата...

Дума ли е ванът?

Какво означава думата ванът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново