Какво означава думата...

Дума ли е ватът?

AI тълкуване

ново

Какво означава думата ватът?

ва`тът, ва`та, +мн. ва`тове, два) ва`та, +м. +Спец. Във физиката — единица мярка за електрическа или механическа мощност.