Какво означава думата...

Дума ли е векове?

Какво означава думата векове?

векъ`т, века`, +мн. векове`, два) ве`ка, +м.
#1 Време от сто години; столетие.
#2 Исторически период, епоха, която се характеризира със своя специфика. Векове на робство. Векът на техниката.
* Во веки веков. — Завинаги, вечно.

AI тълкуване

ново