Какво означава думата...

Дума ли е ветропарк?

Какво означава думата ветропарк?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново