Какво означава думата...

Дума ли е ветропарка?

Какво означава думата ветропарка?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново