Какво означава думата...

Дума ли е ветропаркът?

Какво означава думата ветропаркът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново