Какво означава думата...

Дума ли е взломове?

Какво означава думата взломове?

взло`мът, взло`ма, само ед., м. Проникване в помещение чрез разбиване на врата, прозорец и под. Кражба с взлом.

AI тълкуване

ново