Какво означава думата...

Дума ли е взорове?

Какво означава думата взорове?

взо`рът, взо`ра, +мн. взо`рове и взо`ри, +м. Поглед. Отправям взор.

AI тълкуване

ново