Какво означава думата...

Дума ли е видеоартът?

Какво означава думата видеоартът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново