Какво означава думата...

Дума ли е видеоблогът?

Какво означава думата видеоблогът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново