Какво означава думата...

Дума ли е видеодиск?

Какво означава думата видеодиск?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново