Какво означава думата...

Дума ли е видеодиска?

Какво означава думата видеодиска?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново