Какво означава думата...

Дума ли е видеодисковете?

Какво означава думата видеодисковете?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново