Какво означава думата...

Дума ли е видеодискът?

Какво означава думата видеодискът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново