Какво означава думата...

Дума ли е видеоклип?

Какво означава думата видеоклип?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново