Какво означава думата...

Дума ли е видеоклуб?

Какво означава думата видеоклуб?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново