Какво означава думата...

Дума ли е видеоклубът?

Какво означава думата видеоклубът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново