Какво означава думата...

Дума ли е видеокурсът?

Какво означава думата видеокурсът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново