Какво означава думата...

Дума ли е видеомост?

Какво означава думата видеомост?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново