Какво означава думата...

Дума ли е видеомоста?

Какво означава думата видеомоста?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново