Какво означава думата...

Дума ли е видеомостът?

Какво означава думата видеомостът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново