Какво означава думата...

Дума ли е видеопулт?

Какво означава думата видеопулт?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново