Какво означава думата...

Дума ли е видеопултове?

Какво означава думата видеопултове?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново