Какво означава думата...

Дума ли е видеопултовете?

Какво означава думата видеопултовете?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново