Какво означава думата...

Дума ли е видеопултът?

Какво означава думата видеопултът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново